Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Kvinnor, män och Wikipedia

Wikimedia Sverige håller med varierande framgång på att anordna en serie skrivstugor för att få fler kvinnor att redigera Wikipedia. Projektet har fått viss uppmärksamhet på sistone, bland annat med en artikel i Aftonbladet häromdagen. Bara nio procent av skribenterna är kvinnor, skrivs det med hänvisning till en undersökning från 2011. Den exakta siffran skule […]

Att vilja väl

Härav följer att begränsade olyckor och personliga tragedier ofta nog orsakas av dåliga människor. Brutala och defekta individer åtar sig också den tortyr och de bödelsgärningar som är ofrånkomliga i kampen mot den onda saken. De verkligt stora katastroferna däremot, krig, svält, förföljelse av minoriteter och självtänkare, mänsklighetens eventuella totaltutrotning av mänskligheten, administreras av goda […]

Att använda bilder från Wikipedia

Den korta versionen • Du får använda bilder från Wikipedia i andra sammanhang, även i kommersiellt syfte. • Det du måste komma ihåg att ange är skapare och licens. Exempel: Bild: Johan Jönsson. Licens: CC BY-SA 3.0 • Skriv aldrig Bild: Wikipedia. Det är på nivån jag hittade den här bilden på Internet och rent […]

Den enda sanningen

Ta ett exempel. Ta Finland. Det finns många sätt att skriva Finlands dåtid; det finns många sätt att skriva Finlands nutid. Ta ett nytt exempel, nästan vilket exempel som helst. Ta William Shakespeare. Jiang Qing. Feminismen. Ta science fiction-litteraturens historia. Gilgamesheposet. Lukianos Sann historia. Johannes Keplers Somnium. Margaret Cavendish The Blazing World. Mary Shelleys Frankenstein. […]

Den talande bilden

En av de centrala principerna på Wikipedia är att man strävar efter att uppnå ett neutralt perspektiv. Wikipedia skall inte ta ställning, utan skriva om sina ämnen utifrån en neutral synvinkel. Det finns förstås all anledning att ifrågasätta såväl vad neutralitet egentligen är och i vilken utsträckning det är möjligt att uppnå som om enskilda […]

MP4 och videor på Wikipedia

I skrivande stund pågår en diskussion på Wikimedia Commons (den databas där bilder, videor och ljudfiler som används på Wikipedia ligger) om man skall tillåta videor i MP4-format eller inte. För det första kan många inte kan spela upp de videoformat som i dag finns på Commons och därmed Wikipedia (Ogg Theora och WebM) utan […]

Den informella redaktionen

Wikipedia är en publikation. Som de flesta andra publikationer har man en ungefärlig idé om vad man vill skriva och hur det skall se ut. Relevanskriterier, för att det skall finnas ett allmänintresse för ämnet man skriver om. Jag kan till exempel inte skriva om min vän Henke. Ingen vill läsa om Henke. Verifierbarhet, vilket […]

Den automatiserade kunskapsproduktionen

Strax efter millennieskiftet bestämde sig den katolska kyrkan för att Internet behövde ett skyddshelgon, en insikt som borde ha drabbat alla som någon gång har läst kommentarerna till en video på Youtube. Den dåvarande påven, Johannes Paulus II, föreslog Isidor av Sevilla. Huruvida någonting faktiskt beslutades eller om det rann ut i sanden verkar en […]

Husby, Wikipedia och den stora förvirringen

Bortom den oreda som oroligheterna skapar där bilarna brinner finns ett annat kaos. Det är en otålig omvärld som försöker förstå. Kravallerna dominerar de svenska nyheterna i flera dagar och väcker uppmärksamhet utanför landets gränser. Svenskspråkiga Wikipedia, å andra sidan, reagerar genom att radera den snabbt skapade artikeln om Stockholmsupploppen och under tre dagar vägra […]