Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Att vilja väl

Johan

Härav följer att begränsade olyckor och personliga tragedier ofta nog orsakas av dåliga människor. Brutala och defekta individer åtar sig också den tortyr och de bödelsgärningar som är ofrånkomliga i kampen mot den onda saken. De verkligt stora katastroferna däremot, krig, svält, förföljelse av minoriteter och självtänkare, mänsklighetens eventuella totaltutrotning av mänskligheten, administreras av goda människor som understöds av goda människor som tror på en god sak.

Willy Kyrklund, Om godheten. Wikipedia utsätts dagligen för klotter och vandalism. Hela artiklar eller stycken plockas bort. Namn byts ut. Könsord smygs in. Det här är tidsödande, men egentligen inte något större problem att hantera. Det återställs för det mesta inom någon minut med ett enkelt musklick och når nästan aldrig någon annan läsare än den wikipedian som rullar tillbaka till den tidigare versionen av artikeln. Allt det äter är tid, de timmar som ägnas åt att dygnet runt patrullera senaste ändringar. Liv som aldrig kommer åter. Nog finns det, å andra sidan, sämre och mindre viktiga saker man kan ägna sig åt.

Få orkar lägga särskilt mycket energi av ren illvilja, även om de förstås finns, de också. Ett större problem är förmodligen de, för att tala med Kyrklunds ord, goda människor som kämpar för en god sak men avviker lite för mycket från den bekväma mittfåran vi ibland kallar neutralitet. Som är övertygade om att de bara sprider sanningen. Om kapitalismens konspiration och den frälsande kommunismen. Om att artikeln om Vänsterpartiet måste redigeras om utifrån ett objektivistiskt perspektiv. Om muslimers ondska och det allt överskuggande hotet från islam. Om homosexualitetens inneboende synd. Om homeopati som sjuka människors räddning. De vill så väl och det blir så fel.

POV-pushning (efter engelskans point of view och push) är den wikipedianska termen för att dyka upp och aggressivt försöka bearbeta uppslagsverket för att det skall passa den egna världsåskådningen. De allra mest uppenbara fallen är de enklaste, då de i de flesta fall snart blockerats från att fortsätta redigera om de inte kan samsas med andra användare. Värre är det med de som ligger precis på gränsen, som sätter ideologin före uppslagsverket men är tillräckligt kompetenta och diplomatiska för att kunna fortsätta. Ingen av oss saknar världsåskådning, trots allt, och hur mycket vi påverkas av den blir uppenbart först när vi hamnar i sammanhang där den avviker från de normerande ramarna. I någon mån kommer den enes sanning alltid att uppfattas som den andres POV-pushning. Det är sällan självklart, eller enkelt, att dra gränsen och stänga ute någon som bara vill hjälpa till.

Och är man övertygad om att man har rätt finns det förstås ingen anledning att inte göra världen bättre. En artikel i taget.

Länkar
Wikipedia:POV-pushning