Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Kvinnor, män och Wikipedia

Johan

Wikimedia Sverige håller med varierande framgång på att anordna en serie skrivstugor för att få fler kvinnor att redigera Wikipedia. Projektet har fått viss uppmärksamhet på sistone, bland annat med en artikel i Aftonbladet häromdagen.

Bara nio procent av skribenterna är kvinnor, skrivs det med hänvisning till en undersökning från 2011. Den exakta siffran skule jag vara mycket försiktig med i svenska sammanhang. Dels eftersom vi talar om en undersökning som bygger på självrapportering där många användare värnar sin anonymitet, dels eftersom andra undersökningar kommit fram till andra siffror, dels eftersom undersökningen inte specifikt gäller svenskspråkiga Wikipedia och det kan finnas stora variationer mellan olika språkversioner. Det är egentligen inte särskilt viktigt: poängen är att kvinnor är mycket underrepresenterade bland de som skriver artiklar på Wikipedia. Därom finns ingen anledning att tvivla. Inte minst märks det på den mansnorm som finns. Om någon av misstag någon gång råkar ge en pseudonym användare ett oefterfrågat könat pronomen är det i princip alltid ett han.

LA2-gender-age-2013
Stastistik för artiklar om kvinnor och män på svenskspråkiga Wikipedia 16 september 2013, framtagen och illustrerad av Lars Aronsson. Notera att den vertikala axeln är logaritmisk. För levande personer har vi artiklar om tre män för varje kvinna. För det tidiga 1800-talet finns fler än tio män för varje kvinna.

En tanke som regelbundet lyfts fram i samband med att man diskuterar underskottet bland kvinnor på Wikipedia är att kvinnor ofta förbises i historieskrivningen. Män, sägs det, skriver om män. Här tycker jag att det sker en viss olycklig sammanblandning av två i sig separata problem. Män skriver mer på Wikipedia. Det skrivs mer om män på Wikipedia. Således: om man lyckas få fler kvinnor att redigera kommer man också att komma närmare att få fler artiklar om kvinnor. Men det förutsätter att människor per definition är mer benägna att skriva artiklar om sitt eget kön, snarare än att det finns strukturer och historiska skäl som gör att de flesta, oavsett kön, kommer att skriva om fler män. Med tanke på att även kvinnor generellt är duktiga på att ge män uppmärksamhet känns det som ett vågat antagande.

Det är ett på alla sätt utmärkt initiativ att anstränga sig för att rekrytera fler kvinnor till att skriva på Wikipedia. Vi skall bara inte tro att vi därmed automatiskt kommer att få lösningen till en mängd andra problem och att kunskapen inte kommer att bli skev om kvinnor engagerades i högre utsträckning. Maktstrukturer kring kön upprätthålls inte bara av personer av ett kön, lika lite som bara personer av ett kön bekämpar dem. Kvinnor och män lever i samma kultur, läser samma historieskrivning. Ett brett perspektiv, oavsett om vi talar om hur vi formulerar oss i de artiklar som finns eller vilka artiklar vi skriver, är hela skribentgemenskapens ansvar.

Länkar
Wikipedia Editors Study, baserad på undersökning i april 2011
Inlägg om kvinnor på Wikipedia på Wikimedia Sveriges blogg
Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013, Wikimedia Sverige
Wikipedia:Skrivstuga/Skrivstugor för kvinnor
Kunskap blir skev när bara män skriver, Aftonbladet
WP:clubhouse?: an exploration of Wikipedias gender imbalance
Wikipedias gender gap and the complicated reality of systemic gender bias