Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Schibbolet

Det finns ett par sätt att tala om Wikipedia och Wikimediarörelsen som inte brukar förekomma på Wikipedia, och som möts av höjda ögonbryn när så sker. Det kan vara bra att känna till, oavsett om man sedan vill ta hänsyn till informationen eller inte. Wiki används inte som förkortning för Wikipedia. Wiki är plattformstypen. Skall […]

Att bita nybörjarna

Alla är välkomna att skriva på Wikipedia. Få är bekanta med de riktlinjer som finns. Det är ett problem. Som de flesta andra publikationer har Wikipedia en ungefärlig idé om vad man vill skriva och hur det skall se ut. Vi är inte alltid så duktiga på att kommunicera den här idén som man kunde […]

Fri kunskap – ideologi eller praktisk lösning?

Wikipedia kallar sig den fria encyklopedin, eller the free encyclopedia som den engelska originalmeningen lite mer tvetydligt lyder. Delvis handlar det förstås om att Wikipedia är fritt och gratis tillgänglig för alla med en Internetuppkoppling. Delvis är det en ideologisk fråga, där många ser Wikimediarörelsen som en uppslagsverkets motsvarighet till rörelsen för öppen källkod. På […]

Såsom i Sovjet

Wikimediarörelsen i allmänhet och svenskspråkiga Wikipedia i synnerhet har en fantastisk förmåga att slänga sig med termer som ger de allra bäst associationer. Det finns inte särskilt många sorters användarbehörigheter på Wikipedia, för det mesta kan skötas av vem som helst. Vi har till exempel tillbakarullare, för att enklare kunna återställa vandaliserade artiklar, och administratörer […]

Wikipedia och telefonerna

I helgen hälsade jag på vänner i Uddevalla, och vi roade oss – så som man gör – bland annat med att spela frågespel. Efter att Jessica tvekat en lång stund på frågan om varifrån t-lymfocyter fått sitt namn innan hon svarade rätt konstaterade vi att svenskspråkiga Wikipedia saknade den etymologiska förklaringen. Jag sattes på […]

Wikipedia, SSL och övervakningen

Internet har varit på väg mot SSL, som används för att göra det svårare för utomstående att avlyssna trafik, sedan länge. Wikipedia introducerade möjligheten att smidigt använda HTTPS (webbtrafik krypterad med SSL) 2011 och med några få undantag går all inloggad trafik över SSL sedan augusti 2013. Edward Snowden och hans avslöjanden, som kanske inte […]

I förändring

Du kan aldrig stiga ned i samma Wikipedia två gånger, såvida du inte gräver väldigt ambitiöst i artikelhistoriken. Wikipedia förstås bättre som en process än en produkt och är stadd i ständig förändring. Artiklar tillkommer, några försvinner, de som finns kvar skrivs om. En och annan riktlinje omtolkas. Fokus i arbetet skiftar. Wikipedia i dag […]

Process, inte produkt

De flesta publikationer brukar ha någon tanke om att det material som möter läsaren skall vara, tja, redo att göra det. Encyclopædia Britannica lägger inte ut en halvfärdig artikel med tanken att återvända till den senare, om det inte är så att någon läsare har snyggat till den först så att det inte behövs. Texten […]

Wikipedia, pengarna och den finländska polisen

Den finländska polisen har kontaktat finskspråkiga Wikipedia och krävt förklaring på de insamlingar till Wikimedia Foundation som finskspråkiga Wikipedia har en gång om året. Finländsk lagstiftning kräver att man har tillstånd för att bedriva pengainsamling, vilket Wikipedia onekligen gör. Det är likväl en något udda begäran. Min finska är lite för dålig för att jag […]

Vårt behov av fotnoter är omättligt

Fotnoter är sexiga. Bara så att ni vet. Inom retorikteorin talar man om ethos, den del av argumentationen som har att göra med talaren och talarens trovärdighet. Det fungerar en smula annorlunda på Wikipedia än för de flesta andra inom kunskapsmakeriets skrå. En akademisk text hämtar förstås mycket av sin trovärdighet från hur den förhåller […]