Wikipediabloggen

bakom kulisserna

I förändring

Du kan aldrig stiga ned i samma Wikipedia två gånger, såvida du inte gräver väldigt ambitiöst i artikelhistoriken. Wikipedia förstås bättre som en process än en produkt och är stadd i ständig förändring. Artiklar tillkommer, några försvinner, de som finns kvar skrivs om. En och annan riktlinje omtolkas. Fokus i arbetet skiftar. Wikipedia i dag […]

Process, inte produkt

De flesta publikationer brukar ha någon tanke om att det material som möter läsaren skall vara, tja, redo att göra det. Encyclopædia Britannica lägger inte ut en halvfärdig artikel med tanken att återvända till den senare, om det inte är så att någon läsare har snyggat till den först så att det inte behövs. Texten […]

Wikipedia, pengarna och den finländska polisen

Den finländska polisen har kontaktat finskspråkiga Wikipedia och krävt förklaring på de insamlingar till Wikimedia Foundation som finskspråkiga Wikipedia har en gång om året. Finländsk lagstiftning kräver att man har tillstånd för att bedriva pengainsamling, vilket Wikipedia onekligen gör. Det är likväl en något udda begäran. Min finska är lite för dålig för att jag […]

Vårt behov av fotnoter är omättligt

Fotnoter är sexiga. Bara så att ni vet. Inom retorikteorin talar man om ethos, den del av argumentationen som har att göra med talaren och talarens trovärdighet. Det fungerar en smula annorlunda på Wikipedia än för de flesta andra inom kunskapsmakeriets skrå. En akademisk text hämtar förstås mycket av sin trovärdighet från hur den förhåller […]

Kvinnor, män och Wikipedia

Wikimedia Sverige håller med varierande framgång på att anordna en serie skrivstugor för att få fler kvinnor att redigera Wikipedia. Projektet har fått viss uppmärksamhet på sistone, bland annat med en artikel i Aftonbladet häromdagen. Bara nio procent av skribenterna är kvinnor, skrivs det med hänvisning till en undersökning från 2011. Den exakta siffran skule […]

Att vilja väl

Härav följer att begränsade olyckor och personliga tragedier ofta nog orsakas av dåliga människor. Brutala och defekta individer åtar sig också den tortyr och de bödelsgärningar som är ofrånkomliga i kampen mot den onda saken. De verkligt stora katastroferna däremot, krig, svält, förföljelse av minoriteter och självtänkare, mänsklighetens eventuella totaltutrotning av mänskligheten, administreras av goda […]

Att använda bilder från Wikipedia

Den korta versionen • Du får använda bilder från Wikipedia i andra sammanhang, även i kommersiellt syfte. • Det du måste komma ihåg att ange är skapare och licens. Exempel: Bild: Johan Jönsson. Licens: CC BY-SA 3.0 • Skriv aldrig Bild: Wikipedia. Det är på nivån jag hittade den här bilden på Internet och rent […]

Den enda sanningen

Ta ett exempel. Ta Finland. Det finns många sätt att skriva Finlands dåtid; det finns många sätt att skriva Finlands nutid. Ta ett nytt exempel, nästan vilket exempel som helst. Ta William Shakespeare. Jiang Qing. Feminismen. Ta science fiction-litteraturens historia. Gilgamesheposet. Lukianos Sann historia. Johannes Keplers Somnium. Margaret Cavendish The Blazing World. Mary Shelleys Frankenstein. […]

Den talande bilden

En av de centrala principerna på Wikipedia är att man strävar efter att uppnå ett neutralt perspektiv. Wikipedia skall inte ta ställning, utan skriva om sina ämnen utifrån en neutral synvinkel. Det finns förstås all anledning att ifrågasätta såväl vad neutralitet egentligen är och i vilken utsträckning det är möjligt att uppnå som om enskilda […]

MP4 och videor på Wikipedia

I skrivande stund pågår en diskussion på Wikimedia Commons (den databas där bilder, videor och ljudfiler som används på Wikipedia ligger) om man skall tillåta videor i MP4-format eller inte. För det första kan många inte kan spela upp de videoformat som i dag finns på Commons och därmed Wikipedia (Ogg Theora och WebM) utan […]