Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Husby, Wikipedia och den stora förvirringen

Johan

Bortom den oreda som oroligheterna skapar där bilarna brinner finns ett annat kaos. Det är en otålig omvärld som försöker förstå. Kravallerna dominerar de svenska nyheterna i flera dagar och väcker uppmärksamhet utanför landets gränser. Svenskspråkiga Wikipedia, å andra sidan, reagerar genom att radera den snabbt skapade artikeln om Stockholmsupploppen och under tre dagar vägra att påbörja en ny.

Inte för att vi inte tycker att kravallerna inte är viktiga nog att skriva om. Vi är bara skeptiska till att försöka förklara det vi inte kan greppa. Uppgifterna i media är oklara och motsägelsefulla och någonting annat är förstås inte att förvänta sig. Att under tidspress förklara ett pågående och hela tiden föränderligt skeende där uppgifterna om vad, vem och varför ständigt skiftar är ett närmast omöjligt uppdrag. En journalist måste likväl försöka, och gör sitt bästa utifrån omständigheterna. Men vad skall vi göra med den informationen, osäker och ofullständig som den är? Vi skall inte spekulera. Vi skall helst inte vidarebefordra andras mer eller mindre grundlösa spekulationer heller.

Alla håller förstås inte med. Engelskspråkiga Wikipedia skapar en artikel och länkar till den från sin nyhetsavdelning på startsidan. Med benägen hjälp från allmänheten har den snart pekat ut Megafonens Rami al-Khamisi som en ledande figur i kravallerna och berättat att det är muslimer som är ute och bränner saker, utan att särskilt mycket bry sig om att det inte riktigt finns någon källa för dylika uppgifter, att ingen lär ha haft möjlighet att fråga så många av de tillfrågade om eventuella religiösa åsikter och att det hur som helst hade betraktats som tämligen irrelevant i alla andra fall såvida man inte kastade sten på religiös grund. Informationen växlar fram och tillbaka tills en administratör slutligen bestämmer sig för att halvlåsa sidan så att bara de personer som har orkat registrera en användare på Wikipedia kan redigera den.

Det är, så mer än ett halvår senare, fortfarande inte någon bra artikel.

Wikipedias roll under pågående händelser har blivit att vara den plats där nyheter från olika källor sammanställs för att ge läsarna chansen att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen har hänt, ett komplement till medias mer djuplodande rapportering. Det är en tämligen udda uppgift för ett uppslagsverk, och en som vissa av oss är djupt obekväma med. Vi är inte en nyhetsförmedling. Det är förtvivlat svårt att skriva en encyklopedisk artikel om någonting man står mitt uppe i. Men där är vårt val: göra det dåligt eller inte göra det alls?

Erfarenheten säger att andra alternativ verkar vara svåra att hitta.

Länkar
Artiklarna om upploppen som de såg ut när texten publicerades: svenska, engelska.
Artiklarnas diskussionssidor: svenska, engelska.