Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Den talande bilden

Johan

En av de centrala principerna på Wikipedia är att man strävar efter att uppnå ett neutralt perspektiv. Wikipedia skall inte ta ställning, utan skriva om sina ämnen utifrån en neutral synvinkel. Det finns förstås all anledning att ifrågasätta såväl vad neutralitet egentligen är och i vilken utsträckning det är möjligt att uppnå som om enskilda artiklar lever upp till ambitionen, men det ses på Wikipedia som någonting att åtminstone sträva mot. I konceptet neutralitet ingår att inte skönmåla någonting. Vårt mål är inte att visa det vi beskriver från dess bästa eller vackraste sida. Det fungerar ganska bra så länge som vi håller oss till text, inte minst eftersom text är så enkelt att redigera. Skulle en artikel dra åt det panegyriska hållet kan i princip vilken wikipedian som helst åtgärda det.

Värre är det när någonting skall visas upp visuellt. Det finns mycket liten strävan efter ett vackert språk på Wikipedia. Stilen skall vara distanserad och opersonlig, vilket både handlar om encyklopedisk tradition och att det helst inte skall synas att artikeln är skriven av sjuttio olika personer. En bild, däremot, har inte på samma sätt lyckats avlägsna sig från kravet på skönhet. I valet mellan två annars likvärdiga alternativ att illustrera med väljer vi nästan alltid det snyggaste, eftersom det ingår i konceptet bra bild att någonting är vackert. Till viss del tror jag också att det beror på att kopplingen mellan skapare och verk över tid förblir mycket större här än när det handlar om text. Det är mycket svårare att redigera bild eller video än text, och svårt att göra någonting annat än att bara putsa på det material som finns. Texten känns skriven av Wikipedia som gemenskap, bilden är tagen av fotografen. Det finns en annan sorts stolthet där.

Men det behöver inte ens handla om att någonting är vackert. I viss utsträckning handlar det helt enkelt om att man inte tar hänsyn till bildens retoriska funktion, antingen för att man inte inser eller för att man inte orkar bry sig. Artikeln om Onsjö i Vänersborg illustreras bland annat med den här bilden av stadsdelens skola.

Onsjöskolan en mulen dag. Mörka fönster och i nederdelen av bilden en bom som ger känslan av att barnen spärrats in.

Det är en mulen dag. Bilden är tagen i en vinkel som gör att inte minsta lilla gräsplätt syns, bara grå asfalt och byggnaden med alla dess mörka fönster. I nedre delen av bilden syns en bom, som lite irrationellt ger känslan av att de som befinner sig på skolgården är instängda. Det är en bild på skolan. Skolan är en av de viktigaste byggnaderna på Onsjö, och i allra högsta grad relevant att visa om man nu skall ha bilder. Men intrycket bilden ger är direkt negativt.

Den har legat där i fyra och ett halvt år, under tiden som sju andra personer har redigerat artikeln. Det förmodligen aldrig fungerat om samma dystra, klaustrofobiska känsla förmedlats i texten. Men nu är det inte text, och så snart vi inte talar om text tappar Wikipedia en stor del av sin annars ständigt närvarande medvetenhet om neutralitetens värde.

Länkar
Wikipedia:Neutral synvinkel
Artikeln om Onsjö
Onsjöskolebilden på Wikimedia Commons