Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Den informella redaktionen

Johan

Wikipedia är en publikation. Som de flesta andra publikationer har man en ungefärlig idé om vad man vill skriva och hur det skall se ut. Relevanskriterier, för att det skall finnas ett allmänintresse för ämnet man skriver om. Jag kan till exempel inte skriva om min vän Henke. Ingen vill läsa om Henke. Verifierbarhet, vilket innebär att all information skall tidigare skall ha publicerats i trovärdiga källor. Vi har en uppfattning om hur texten skall vara disponerad, om språk och stil.

”Vi” är förstås en heterogen skara som sällan skulle enas om någonting mer kontroversiellt än att solen är varm. Har du en invändning mot Wikipedia? Någonting du tycker görs på fel sätt? Någonting dåligt? Det är förmodligen inte särskilt svårt att hitta någon aktiv wikipedian, som de benämns, som håller med dig. På det stora hela finns det ändå en grupp på ett par hundra personer som i praktiken fungerar som redaktion för svenskspråkiga Wikipedia. Wikifierar, som det heter när ny text passas in i mallen för att göra uppslagsverket enklare att läsa. Raderar klotter. Patrullerar sidan med de senaste ändringarna dygnet runt för att återställa vandalism. Debatterar policy. Så kan en riktlinje för en av det svenska språkets mest använda informationskällor formuleras av sju, åtta personer eftersom de var de enda intresserade som noterade att diskussionen ägde rum.

Många använder Wikipedia, färre har någon uppfattning om hur artiklarna skapas. Kanske är det som med John Godfrey Saxes uttalande, som ofta tillskrivs Otto von Bismarck: lagar och korv – och Wikipediaartiklar – blir man lyckligare av att inte veta hur de kommer till. Precis som med de flesta andra publikationer är läsarna i allmänhet inte närmare bekanta med de riktlinjer och normer som finns. Vad som skiljer Wikipedia från ett annat uppslagsverk eller en tidning är att det innebär ett enormt kommunikationsproblem. Vi har en sak vi skriker ut, så snart vi får chansen: bidra! Kom och skriv! Hjälp till! Sällan har vi chansen att nyansera. Skriv om det du kan efter att ha ägnat ett par timmar åt att läsa vår dokumentation om de normer vi har samlat på oss under ett decennium! klingar inte heller lika väl som skriv om det du kan. Så vi hoppas att nytillkomna bidrar och lär sig med tiden. Att de wikipedianer som varit med längre får putsa tills dess. Göra det redaktionella arbetet. Ha tålamod nog att inte skrämma bort alldeles för många. Det fungerar ibland.

Det är ett redaktionellt arbete som välkomnar vem som än vill vara med, utan andra kriterier för att delta än att man hittar dit. Allt som krävs för att göra det på ett bra sätt är att man har hunnit förstå sig på ett årtiondes samlade normer och tillvägagångssätt.