Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Kategori: Uncategorized

Samtiden försvinner från Wikipedia?

Sverige verkar inte ha panoramafrihet. I går meddelades dom i PMT 8448-14. Patent- och marknadsdomstolen gav föreningen Bildupphovsrätt i Sverige rätt mot Wikimedia Sverige, som haft en databas där de länkat till bilder på offentlig konst. Det får man inte göra. Så offentlig är inte konsten att vi får sprida bilder på den på nätet. […]

Vår rätt att avbilda det offentliga rummet inskränks

I dag kom Högsta domstolens beslut i det mål där BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, stämt Wikimedia Sverige för föreningens databas med offentlig konst i Sverige. Frågan har gällt huruvida det är lagligt att återge till exempel statyer som är stadigvarande placerade utomhus på allmän plats, vilket är lagligt i till exempel böcker och på […]

Wikipedia och Wikimedia Sverige

Wikimedia. Wikipedia. Wikimedia Foundation. Wikimediarörelsen. Wikimedia Sverige. Fyra olika saker. Det är inte alltid helt enkelt att lista ut hur de förhåller sig till varandra. Wikipedia är ett uppslagsverk. Det är förstås den bit som alla känner till. Mindre uppenbart är att det uttryckligen inte en organisation. Det finns ingen juridisk person som är Wikipedia. […]

Arwid Lund – Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Det är vådligt att försöka kommentera forskning inom fält man inte behärskar. Arwid Lunds Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen undersöker Wikipedia, men handlar, starkt grundat i marxistisk teori, framför allt om produktionsvillkor. Den överhängande frågan är hur Wikipedia och wikipedianerna förhåller sig till kapitalismen och i vilken utsträckning de betraktar […]

Statusläge: Jag och Wikimedia Foundation

Sedan maj arbetar jag för Wikimedia Foundation, den ideella stiftelse som äger Wikipedia. Jag har därför fått ta en del tid för att fundera på vad mitt förhållande till Wikimediarörelsen är och hur det påverkar bokprojektet. I slutändan kom jag fram till att särskilt mycket inte har förändrats. Det var alltid en skildring inifrån. Jag […]

Panoramafriheten hotad i Europa

Wikipedia kan hindras från att visa hur europeiska städer ser ut. Europaparlamentarikern Julia Reda rapporterade i går om vad som skett med den upphovsrättsrapport som antagits av Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, en rapport som syftar till att harmonisera europeisk lagstiftning i upphovsrättsfrågor. Texten verkar inte finnas tillgänglig än, men Reda skriver att att den […]

Wikimedia Foundation och NSA

Wikimedia Foundation, stiftelsen bakom Wikipedia och Wikipedias systerprojekt, stämmer NSA, den av de amerikanska underrättelsetjänsterna som ansvarar för signalspaning och samlar in information om hur människor beter sig på nätet. Bakom stämningen står även åtta andra organisationer, men det är Wikimedia Foundation som har fått nästan all uppmärksamhet sedan nyheten kom för ett par dagar […]

Lägesrapport

Karl Brichtmann studerar all världens hemligheter och han gör det på det allra bästa sättet: genom att läsa sig till vad andra redan har upptäckt. Ur novellen Kunskapstörst, publicerad i Komma 4/2005. I november lovade jag att ägna mindre tid åt den här bloggen för att istället koncentrera mig på att skriva en bok om […]

Uppslagsverket och den fragmenterade nöjesläsningen

Uppslagsverket: allt du behöver veta från A till Ö. Melik es-Salih. Melikov. Melitit. Prydligt ordnat i alfabetisk ordning. Det hade inte behövt vara så. De europeiska föregångarna till den moderna encyklopedin, skriftställare som Isidor av Sevilla och Hrabanus Maurus, ordnade sina verk tematiskt. Deras böcker var förstås både mycket mindre omfattande än Encyclopedia Britannica eller […]

Istället för blogg: bok

Tanken var att avbryta sommaruppehållet i september och återvända till att skriva minst ett inlägg i veckan. Istället fastnade jag i funderingar kring vad jag egentligen vill med Wikipediabloggen. Det var rimligt att reda ut det först. Å ena sidan har den varit en plats för dagsaktuella kommentarer, utläggningar om perifera ämnen och ett och […]