Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Att vara science fiction: Om Wikipedias kategorier

Johan

Mina stackars vän Anna Davour blev med Wikipediaartikel i går. Det kan hände den bästa. Alla har vi våra kors att bära. Men det är inte alla förunnat att, som Åka var i sju vackra timmar, vara kategoriserade som science fiction.

Wikipedias kategorisystem bygger på att man hittar artiklarna så långt ned som möjligt. Om någon är kategoriserad som ”Svenska poeter under 2000-talet” skall vederbörande alltså inte hittas i ”Svenska poeter”, ”Poeter”, eller ”Poeter under 2000-talet”, som alla är föräldrakategorier.

Att vara kategoriserad som science fiction tolkas alltså rimligtvis inte att man lite vagt har med sf att göra på något sätt – det finns det underkategorier för, som ”Science fiction-fandom” – utan att man ÄR science fiction.

Det här gör det ibland något svårnavigerat, för även om det blir överskådligt ser man alltid bara en liten del åt gången. Det är svårt att få överblick utan specialverktyg. Hade vi skapat systemet i dag hade det kanske varit ett taggsystem istället. ”Poeter” och ”Personer från Sverige” och ”Aktiva på 2000-talet” hade kunnat vara var sin tagg och ville man hitta svenska poeter aktiva på 2000-talet hade man kunnat välja att söka på alla tre.

Idén om hur vi borde kategorisera våra artiklar har vuxit fram under ett par årtionden, men det är fortfarande inte helt definierat, vilket ger utrymme för entusiastiskt kunna ägna stor del av sin Wikipediagärning bara åt att kategorisera saker om det roar en.

Kategorierna tjänar olika syften – för att hjälpa läsare att navigera sig inom ett ämne, men minst lika mycket att låta de som är aktiva på Wikipedia att hålla koll på ett område. Själv upplever jag systemet som lite föråldrat och inkonsekvent, och ibland mycket svåranvänt.

Alla delar inte den åsikten.

Men i går var Åka science fiction, och sällan har jag känt så mycket kärlek till kategorisystem som då.

Länk

Artikeln innan den redigerades