Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia och Wikimedia Sverige

Johan

Wikimedia. Wikipedia. Wikimedia Foundation. Wikimediarörelsen. Wikimedia Sverige.

Fyra olika saker. Det är inte alltid helt enkelt att lista ut hur de förhåller sig till varandra.

Wikipedia är ett uppslagsverk. Det är förstås den bit som alla känner till. Mindre uppenbart är att det uttryckligen inte en organisation. Det finns ingen juridisk person som är Wikipedia. Vi som utgör Wikipedia är en rad mer eller mindre löst sammanhålla nätverk som definieras av att de känner ett ansvar för uppslagsverken – Wikipedia på olika språk – och lägger sin fritid på att skriva artiklar, ordna illustrationer, ta bort vandalism och klotter, korrekturläsa eller på andra sätt göra dem bättre. Sett till innehållet och hur administrationen fungerar sköter vi i stort oss själva.

Wikipedia – som sajt, webbadress och varumärke – ägs av Wikimediastiftelsen, Wikimedia Foundation. De lägger sig inte i hur uppslagsverken styrs till vardags, men ansvarar för mycket av den tekniska utvecklingen, att servrarna fungerar som de skall, insamling av pengar för att driva projekten vidare, juridiska frågor et cetera. I den mån det finns en organisation som skulle kunna lägga sig i hur Wikipediaversionerna drivs är det Wikimedia Foundation.

Innehållet är dock inte deras. Det tillhör rent upphovsrättsmässigt alltid den som bidragit med det. När man skriver på Wikipedia – eller laddar upp en bild till Wikimedia Commons, Wikimediarörelsens bildbank – släpper man sitt material under en licens som tillåter att vem som helst kan använda det förutsatt att man lever upp till licensens krav. Wikipedia har alltså precis samma rätt att använda sitt innehåll som alla andra, men inte mer än så. I teorin är det här en viktig fördel, då den som är missnöjd med hur Wikipedia fungerar eller inte fungerar kan ta allt innehåll och driva vidare ett nytt uppslagsverk på bättre sätt. I praktiken är det mycket svårt att ersätta ett så erkänt varumärke, de informella redaktioner som finns och att Wikipedia gärna hamnar så högt upp i sökmotorernas resultatlistor.

I en rad områden – länder och delstater – finns någonting som lite olyckligt kallas för lokalavdelningar, på engelska chapters. De förstås bäst som stödföreningar. I Sverige Wikimedia Sverige, i Finland Wikimedia Finland och så vidare. Lokalavdelningar är egentligen inte en särskilt rättvisande benämning: de får ekonomiskt stöd från Wikimedia Foundation och är formellt erkända av stiftelsen, men är fristående föreningar med egna agendor inom tämligen breda ramar. Wikimedia Foundation kan inte besluta vad Wikimedia Sverige skall göra. Tycker de inte att föreningen sköter sig kan de neka dem ekonomiskt stöd, men Wikimedia Sverige får stora delar av sina inkomster från andra källor och det finns lokalavdelningar som över huvud taget inte söker pengar från Wikimedia Foundation, utan har alla sina inkomster på andra håll.

Wikimedia Fondation gör mycket lite som inte är direkt inriktat på Wikimediaprojekten: Wikipedia, Wiktionary, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikivoyage och så vidare. En förening som Wikimedia Sverige har på sätt och vis ett mycket bredare och friare fokus: de finns till för att stödja fri kunskap i allmänhet. Det sker ofta genom Wikimediaprojekten, men de har i de enstaka fallen en frihet att använda sig av andra arenor om de tror att det är en bättre väg att gå, en frihet som Wikimedia Foundation lite saknar. Den formella kopplingen till Wikipedia är också tämligen svag. Wikimedia Sverige är en del av Wikimediarörelsen, samlingsnamnet för alla de organisationer, projekt och människor som är engagerade i Wikipedia och de andra Wikimediawikierna. Tillsammans med alla andra lokalavdelningar har de rätt att utse ett par av stiftelsens styrelseledamöter. Men föreningen talar inte för Wikipedia. Den företräder inte Wikipedia. Det finns en poäng i att Wikimedia Sverige har en heltidsanställd som arbetar med kommunikation men att svenskspråkiga Wikipedia ändå har utsett en presskontakt som faktiskt har fått ansvaret att föra språkversionens talan.

Rent formellt har Wikimedia Sverige inte heller någon starkare koppling till svenskspråkiga Wikipedia än till Wikipedia på danska, xhosa eller gujarati. Lokalavdelningarna är kopplade till geografiska enheter, som länder eller delstater. Wikipedias språkversioner är uttryckligen inte kopplade till länder. Svenskspråkiga Wikipedia är inte ”Sveriges Wikipedia”, och inte bara för att svenska även är officiellt språk i Finland, med hundratusentals modersmålstalare där. Det är ett internationellt uppslagsverk på svenska. Wikimedia Sverige kan inte fatta ett enda beslut som svenskspråkiga Wikipedia måste rätta sig efter – lika lite som föreningen måste rätta sig efter Wikipedia.

Däremot finns det förstås informella starka band mellan svenskspråkiga Wikipedia och Wikimedia Sverige. De flesta som talar svenska bor i Sverige. De flesta som bor i Sverige talar svenska. De som är aktiva i Wikimedia Sverige är oftast aktiva på svenskspråkiga Wikipedia. Och det är i det informella som föreningens styrka ligger. Föreningen hjälper Wikipedia genom att uppmuntra andra att bidra, förklara hur man kan göra om man vill att studenter skall skriva Wikipediaartiklar som en del av sin undervisning på universitetet, anordnar skrivaftnar, lånar ut kameror så att man kan ta bilder. Den kan driva opinion – för att texter och bilder inte skall vara bundna i sjuttio år efter skaparens död så att Wikipedia inte kan använda dem, i den överväldigande majoriteten av fallen med att de glöms bort och inte blir sedda alls som enda resultat; för att vi fritt skall få sprida bilder på byggnader och statyer i det offentliga rummet – vilket är svårare för ett uppslagsverk med neutralitet som en av sina mest älskade ledstjärnor. Framför allt är den till skillnad från Wikipedia, Wikimedia Commons eller Wikibooks en organisation, vilket gör att den kan fungera som samarbetspartner där någon – ett museum som vill att material skall kunna användas av allmänheten, en annan organisation som vill finansiera ett projekt för fri kunskap – ställer sig lite skeptisk till ett ofta pseudonymt och byråkratiskt anarkistiskt kollektiv. Det hade också varit svårare för uppslagsverket Wikipedia att samarbete med, och därmed lyfta fram, enstaka parter. Bra då att Wikimedia Sverige finns: att föreningen inte är fullt så starkt knuten till Wikipedia och Wikimediaprojekten är ofta dess styrka, då det möjliggör sådant som lokalavdelningen kan göra men som övriga delar av Wikimediarörelsen har svårare att åstadkomma.

Lokalavdelningarna är Wikimediarörelsens förlängda arm i de allra flesta större samarbeten med omvärlden, eftersom de gör saker som enstaka wikipedianer har mycket svårt att sköta på sin fritid. Samtidigt är deras relation till Wikipedia att betrakta mer som att samarbeta med än företräda, även om åtminstone svenskspråkiga Wikipedia informellt sällan har någonting emot om Wikimedia Sverige gör bra saker genom att så att säga vifta med Wikipedias varumärke. Det är en knepig balansgång: de är ett ansikte mot omvärlden, men när de talar om vad Wikipedia vill och behöver handlar det om att förklara snarare än tala för.

Det är inte alltid en enkel distinktion att få fram.

Länkar
Om schibboleth, förkortningar och förvirring