Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Statusläge: Jag och Wikimedia Foundation

Johan

Sedan maj arbetar jag för Wikimedia Foundation, den ideella stiftelse som äger Wikipedia. Jag har därför fått ta en del tid för att fundera på vad mitt förhållande till Wikimediarörelsen är och hur det påverkar bokprojektet.

I slutändan kom jag fram till att särskilt mycket inte har förändrats. Det var alltid en skildring inifrån. Jag var aldrig en neutral utomstående betraktare. Det var inte poängen. Jag fortsätter alltså, om än i makligt tempo, som förut.