Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Panoramafriheten hotad i Europa

Johan

Wikipedia kan hindras från att visa hur europeiska städer ser ut.

Europaparlamentarikern Julia Reda rapporterade i går om vad som skett med den upphovsrättsrapport som antagits av Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, en rapport som syftar till att harmonisera europeisk lagstiftning i upphovsrättsfrågor. Texten verkar inte finnas tillgänglig än, men Reda skriver att att den panoramafrihet som gäller i Sverige och i många andra europeiska länder är hotad. Efter ett tillägg i rapporten rekommenderar den nu att commercial use of reproductions of works in public spaces should require express permission by the rightsholders.

Det kanske låter rimligt. Det är det inte.

Betänk vad kommersiellt bruk innebär. Det är att ge ut en bok, såvida du inte ger bort den gratis. En tidning. För att rapportera om det offentliga rummet måste du i så fall ha tillåtelse från varenda upphovsrättsinnehavare för att få visa vad det är du talar om. Panoramafriheten är vad som tillåter oss att ta en bild av en staty och lägga upp den på Wikipedia. Allt material som ligger på Wikimedia Commons, där vi förvarar de bilder som används på Wikipedia, måste vara tillgänga även för kommersiellt bruk, inte för att Wikipedia i sig är en kommersiell verksamhet utan för att vem som helst skall kunna använda materialet som ligger där.

Panoramafriheten är vad som tillåter oss att fritt sprida bilder på byggnader. Med en begränsad panoramafrihet får vi inte alltid visa upp städerna vi bor i, den offentliga miljö vi går genom, sprida kunskap om vår egen omgivning utan att nådigt ha bett om tillstånd att göra så, kanske mot betalning men oavsett aldrig utan upphovsrättsinnehavarens medgivande. För att en arkitekt eller skulptör skall lämna tillstånd för att någon skall få sprida avbildningar av verket vidare, som om det vore likställt med att sprida exemplar av en bok, där varje kopia är formatmässigt likvärdig med originalet. Den som har tagit ett foto på ett hus har knappast därmed kopierat byggnaden.

Vill man inte att avbildningar av ens verk skall spridas, placerar man dem förslagsvis inte utomhus på offentlig plats, i vår gemensamma miljö.

Länkar
Julia Reda: Reda Report adopted: A turning point in the copyright debate
Wikipedia: Panoramafrihet
Wikimedia UK: UK at risk of losing Freedom of Panorama