Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 8 november 2015

Arwid Lund – Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Det är vådligt att försöka kommentera forskning inom fält man inte behärskar. Arwid Lunds Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen undersöker Wikipedia, men handlar, starkt grundat i marxistisk teori, framför allt om produktionsvillkor. Den överhängande frågan är hur Wikipedia och wikipedianerna förhåller sig till kapitalismen och i vilken utsträckning de betraktar […]

Statusläge: Jag och Wikimedia Foundation

Sedan maj arbetar jag för Wikimedia Foundation, den ideella stiftelse som äger Wikipedia. Jag har därför fått ta en del tid för att fundera på vad mitt förhållande till Wikimediarörelsen är och hur det påverkar bokprojektet. I slutändan kom jag fram till att särskilt mycket inte har förändrats. Det var alltid en skildring inifrån. Jag […]