Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia som akademisk källa

Johan

Det händer att jag stöter på akademiker, främst universitetslärare, som tycker illa om Wikipedia eftersom uppslagsverket inte är en god akademisk källa. Det är båda sant och en fullständigt bisarr inställning, som att klaga på min soffa eftersom den inte är en särskilt bra båt. Vi har inte ambitionen att vara en akademisk publikation.

Det finns ingen anledning för studenter att referera Wikipedia i sina uppsatser. För det första eftersom de läser på en nivå där de bör vända sig till verk specialiserade på de ämnen de studerar och inte allmänna uppslagsverk, oavsett om vi talar om Wikipedia eller Nationalencyklopedin. För det andra eftersom Wikipedia är en tertiär källa där artiklarna bör ha noggranna källhänvisningar. Finns dessa går man lämpligen vidare och läser dem istället. Finns de inte är det i sig ett argument för att inte använda sig av artikeln. Svårare än så är det inte.

Vidare passar Wikipedia dåligt in i den vetenskapliga världens system. Studier på högskola och universitet är, åtminstone delvis, forskningsförberedande. En del av den förberedelsen handlar om att inte bara hitta kunskap som råkar vara rätt, utan om att först och främst bygga vidare på sådant som har genomgått vetenskaplig granskning. Naturligtvis kan även studenter använda sig av Wikipedia. Som utgångspunkt för att ta sig vidare, genom att ta sig an de texter som artikeln utgår från eller nämner. För att bättre förstå vissa sammanhang eller saker som nämns i periferin. Ibland är det man behöver tre minuters läsning bara för att bilda sig en ytlig uppfattning om någonting. Då fungerar ett uppslagsverk utmärkt. I andra situationer sämre. Men det är faktiskt inte Wikipedias fel eller ansvar.

Wikipedia bör inte användas som källa i akademiska sammanhang, som underlag för domstolsbeslut, för självdiagnostisering eller -medicinering eller för att fatta livsavgörande beslut. Det här är inte en brist. Det har aldrig varit uppslagsverkets ambition att vara den plats dit man skall vända sig i alla situationer.

Wikipedia fungerar bra för att stilla nyfikenheten eller bilda sig en översiktlig uppfattning om ett ämne. Gott så.