Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Om riktlinjer och byråkratiska labyrinter

Johan

En användare frågade nyligen på Bybrunnen, svenskspråkiga Wikipedias viktigaste forum, om våra policyer och riktlinjer vilar på vetenskaplig grund. Det kan man inte gärna påstå. Många riktlinjer har yxats fram på stående fot för att lösa ett specifikt problem och är formulerade av de tio personer som lade sig i diskussionen. Fungerar de acceptabelt får de ofta stå kvar, även om de förstås som nästan allt annat på Wikipedia är förhandlingsbara. Det ligger i wikins natur att saker inte är skrivna i sten.

Diskussionen som följde rörde bland annat vid skillnaderna mellan svenskspråkiga Wikipedia och den andra språkversion som de flesta svenskar vänder sig till, engelskspråkiga Wikipedia. Många som inte är vana vid den engelska utgåvan tycker att byråkratin är i det närmaste omöjlig att navigera. Det finns för många riktlinjer, för många ställen där saker avhandlas, för mycket man skall ha läst för att ha en chans att förstå sig på diskussionen. Svenskspråkiga Wikipedia kan också upplevas på ett liknande sätt, men befinner sig ändå i en helt annan division. Vårt problem är istället att vi inte alltid är tillräckligt duktiga på att skriva ned existerande praxis, vilket gör att det ibland finns en uppfattning om att det är så här vi gör som kan vara svår att läsa sig till.

Det är också dåligt.

Länkar
Diskussionen på Bybrunnen