Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Jimmy Wales är inte Wikipedia

Johan

Kanske behöver vi våra punkter att fästa blicken vid när helheten är för svår att se. Någonting att ta fasta på. Ett mänskligt ansikte. Gemenskapen, den term man på Wikipedia brukar använda för den anonyma massa som producerar uppslagsverket, är ett diffust begrepp och det är då förstås inte särskilt konstigt att någon eller några, pars pro toto, får komma att representera den. Jimmy Wales är som en av Wikipedias grundare och en person som varit med på hela resan är ett rimligt val.

Ändå känns Wikipedia sällsynt illa lämpat för personfixering. Ingen som regelbundet talar för Wikipedia kommer alltid att ha gemenskapen i ryggen. Det innebär inte att det är fel att de uttalar sig, men ingen enskild individ kan personifiera uppslagsverket. Kulturen på Wikipedia lär att rätt har den som har verkets grundläggande principer på sin sida och bäst har uppfattat gemenskapens vilja, inte den som varit med längst eller ens varit med och tagit det första initiativet.

Initiativ är enkla att ta. Det svåra kommer sedan. Jimmy Wales insats är på intet sätt irrelevant, men den skall inte överdrivas på bekostnad av de tiotusentals människor som har lagt sin fritid på att bygga Wikipedia till vad det är i dag.