Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Alternativmedicinens förtvivlade kamp

Johan

Tidigare i veckan fick en namninsamling på change.org viss uppmärksamhet efter att ha uppmanat Jimmy Wales, en av Wikipedias grundare, att införa riktlinjer som skulle ändra (åtminstone engelskspråkiga) Wikipedias inställning till många former av alternativmedicin.

For five years, repeated efforts to correct this misinformation have been blocked and the Wikipedia organization has not addressed these issues. As a result, people who are interested in the benefits of Energy Medicine, Energy Psychology, and specific approaches such as the Emotional Freedom Techniques, Thought Field Therapy and the Tapas Acupressure Technique, turn to your pages, trust what they read, and do not pursue getting help from these approaches which research has, in fact, proven to be of great benefit to many.

Bakom ligger en rad missuppfattningar. Den första rör förstås alternativmedicinen som sådan. Den andra är att Jimmy Wales har någon befogenheter att skriva riktlinjer på Wikipedia. Det har han inte. Han kan driva opinion inom projektet och påverka på så sätt, förstås, men i det här fallet skulle nog inte så många lyssna på honom. Jimmy Wales är inte Wikipedia. Här talar han dock för de flesta wikipedianer.

No, you have to be kidding me. Every single person who signed this petition needs to go back to check their premises and think harder about what it means to be honest, factual, truthful.

Wikipedia’s policies around this kind of thing are exactly spot-on and correct. If you can get your work published in respectable scientific journals – that is to say, if you can produce evidence through replicable scientific experiments, then Wikipedia will cover it appropriately.

What we won’t do is pretend that the work of lunatic charlatans is the equivalent of “true scientific discourse”. It isn’t.

– Jimmy Wales

Wikipedia är i grunden konservativt. Eftersom det förtroende vi har vilar på våra källor snarare än på våra egna kunskaper, oavsett hur de ser ut, lutar vi oss på det vi uppfattar som etablerat inom det vetenskapliga fältet. Det har andra problem, som att det kan vara kontroviersiellt att ta hänsyn till ny forskning när något föråldrade standardverk skriver någonting annat och att ny kunskap måste nå en bredare acceptans innan vi kan ta hänsyn till den. Det finns ibland en liten övertro på utomståendes förmåga att ta till sig och bedöma fält de inte själva sysslar med, som om vem som helst kunde skriva om ett ämne bara personen hade tillgång till goda källor, vilket innebär att sådant som forskningen inte längre håller för sant sprids vidare. Men det innebär åtminstone att det finns ett starkt inneboende motstånd mot ny information som vetenskapligt prövats och bedömts som osannolikt.

Länkar
Namninsamlingen
Wikipediabloggen: Jimmy Wales är inte Wikipedia
TIME: Wikipedia Founder Sticks It To ‘Lunatic’ Holistic Healers