Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia och företagen

Johan

Företagsartiklar är ett av Wikipedias många sorgebarn. Det har genom åren funnits alldeles för många som önskat skapa en artikel om det egna företaget eller vrida en existerande text i mer positiv riktning, ofta med ett språk som passar sig bättre i reklamsammanhang än i ett uppslagsverk. Säkert har det ibland gjorts i god tro, utan insikt i att det är en mycket stor skillnad mellan Wikipedia och en företagskatalog. I längden har de dåliga erfarenheterna skapat en misstänksamhet mot artiklar om företag hos många wikipedianer. Vi är snara att se intressekonflikter och mer eller mindre förtäckt reklam. Den som har ett eget pekuniärt intresse i utformningen av en artikel bör inte utforma artikeln. Problemet, särskilt om man går utanför de allra största språkversionerna och hamnar på till exempel svenskspråkiga Wikipedia, är att det finns ett tämligen måttligt intresse för att skriva om företag bland de personer som saknar personlig koppling dit. Det finns naturligt nog så mycket annat man hellre engagerar sig i än andras näringsverksamhet. Om de som vill inte får och de som får inte vill blir det inte många artiklar skrivna.

Lennart Guldbrandsson, Axel Pettersson och jag diskuterade företagsartiklar när jag passade på att titta förbi Wikimedia Sveriges kontor vid ett Stockholmsbesök förra veckan. Lennart påpekade att våra riktlinjer för att skriva om företag och varumärken är betydligt mer koncentrerad på vad man inte skall göra än hur man faktiskt gör. I någon mån skulle jag hävda att det speglar en syn på företagsartiklar där de länge har upplevts som problem. Visst vill vi ha artiklar om företag, då dessa påverkar våra liv och vårt samhälle, men det är ett område där relevanskriterierna är strikta och en artikel som inte lyckas förklara varför den är av allmänintresse snart blir bortplockad som reklam. Vi uppmanar ägare och anställda att redigera diskussionssidan om någonting är felaktigt eller bör läggas till, att aldrig skriva i artikeln. Någon form av halvmesyr: å ena sidan blir det förstås fortfarande påverkan om de lägger fram långtgående förslag, å andra sidan blir någonting gjort.

Riktigt bra lösningar som alla känner sig bekväma med har vi ont om.

Länkar
Wikipedia:Att skriva om näringsliv, företag och varumärken
Wikipedia:Intressekonflikter