Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Adrianne Wadewitz

Johan

De senaste månaderna har det talat mycket om könsobalansen på Wikipedia och om behovet av fler kvinnliga skribenter. Det är, i viss utsträckning, sant. Likväl är överdrivna det är nästan bara män skriver på Wikipedia! som man ibland hör är problematiskt av två anledningar. För det första för att det inte är sant. För det andra för att det riskerar att osynliggöra de många kvinnor som bidrar. De finns. De är viktiga. En som verkligen förtjänar att synas dog nyligen.

Adrianne Wadewitz var en av engelskspråkiga Wikipedias (förvisso många) viktigaste skribenter: hon skrev mycket och hon skrev bra. Hon författade och bidrog till en lång rad utmärkta artiklar, särskilt inom litteratur, hennes huvudsakliga forskningsområde. Hon gjorde fler än femtiotusen redigeringar på engelska Wikipedia. Hon välkomnade andra och hjälpte dem att göra Wikipedia bättre. Men framför allt kommer jag att sakna henne som en av de mest intressanta rösterna om Wikipedia. Om vad vi gör, hur vi gör det och varför.

Länkar
User:Wadewitz
HASTAC: Adrianne Wadewitzs Blog
Who speaks for the women of Wikipedia? Not the women of Wikipedia