Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Process, inte produkt

Johan

De flesta publikationer brukar ha någon tanke om att det material som möter läsaren skall vara, tja, redo att göra det. Encyclopædia Britannica lägger inte ut en halvfärdig artikel med tanken att återvända till den senare, om det inte är så att någon läsare har snyggat till den först så att det inte behövs. Texten är en produkt som skall hålla en viss lägstanivå. Någonting annat vore pinsamt och skulle färga av sig på hur man uppfattade resten av produktionen.

Wikipedia har ett helt annat modus operandi. Det läsaren möter riskerar alltid vara under ständig omarbetning, förhoppningsvis till det bättre. Rätt som det är sitter det en mall där som påpekar att artikeln faktiskt inte går att lita på eftersom den innehåller ifrågasatta faktauppgifter eller beskriver ett ämne ur ett allt för ensidigt perspektiv, eller så är det en ambitiös artikel om en viss filmgenre som fastnade på 1950-talet och aldrig riktigt kom längre. Någon gång, kanske. Men inte de senaste fem åren.

Wikipedia är inte en produkt. Wikipedia är en process.

Det kan låta som en uppenbar förklaring av Wikipedias arbetsmetod, men som läsare är det viktigt att vara medveten om att det inte finns någon tanke om att en artikel måste vara bra för att få finnas. Om ämnet har allmänintresse och informationen kan veriferas i pålitliga sekundärkällor – vilket är någonting helt annat än att den har kontrollerats, för verifierbarhet är inte samma sak som att vara verifierad – är tröskeln mycket låg. Bristande kvalitet anses inte vara grund för artikelradering. Ta inte bort, åtgärda, heter det. Även om åtgärdandet kan ta ett tag. Varje misstag och mall är en uppmaning till vem som än passerar att delta i förbättrandet.

Naturligtvis händer det även att andra uppslagsverk uppdaterar sina artiklar, men det sker oftast för att utveckling har skett eller att brister som inte var uppenbara vid den förra publiceringen har uppmärksammats. Wikins logik är annorlunda. Skrivande och publicering är inte nödvändigtvis två steg där det ena kommer efter det andra.