Wikipediabloggen

bakom kulisserna

I förändring

Johan

Du kan aldrig stiga ned i samma Wikipedia två gånger, såvida du inte gräver väldigt ambitiöst i artikelhistoriken.

Wikipedia förstås bättre som en process än en produkt och är stadd i ständig förändring. Artiklar tillkommer, några försvinner, de som finns kvar skrivs om. En och annan riktlinje omtolkas. Fokus i arbetet skiftar. Wikipedia i dag är inte samma Wikipedia som fanns 2011, Wikipedia 2011 var inte samma Wikipedia som fanns 2008.

Till exempel händer det fortfarande att människor hänvisar till Svenska Dagbladets enkla kvalitetsundersökning från 2006 där Wikipedia, Nationalencyklopedin och Susning jämfördes, som om den skulle ha någon som helst relevans i dag annat än i ett historiskt perspektiv. Svenskspråkiga Wikipedia hade knappt hunnit ta ordentlig fart 2006. Större delen av uppslagsverket har tillkommit efteråt. Vi glömmer hur kort tid Wikipedia egentligen har funnits, ibland.

Länkar
Experterna föredrar NE, Svenska Dagbladet
Gratis nätlexikon får bra betyg, Svenska Dagbladet