Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia, pengarna och den finländska polisen

Johan

Den finländska polisen har kontaktat finskspråkiga Wikipedia och krävt förklaring på de insamlingar till Wikimedia Foundation som finskspråkiga Wikipedia har en gång om året. Finländsk lagstiftning kräver att man har tillstånd för att bedriva pengainsamling, vilket Wikipedia onekligen gör. Det är likväl en något udda begäran. Min finska är lite för dålig för att jag säkert skall lyckas tolka brevet, men såvitt jag förstår gäller lagstiftningen finländska insamlingar.

Problemet här är att finskspråkiga Wikipedia inte är finländskt. Naturligtvis är det så att majoriteten av både läsare och skribenter hör hemma i Finland, men den finskspråkiga versionen är formellt inte mer kopplad till Finland än vad Wikipedia på swahili, rumänska eller hakka är. Det är en finskspråkig del av en webbplats som ägs av en amerikansk stiftelse och befinner sig på amerikanska servrar. Insamlingskampanjen drivs av Wikimedia Foundation, som sitter i San Francisco. Många finländare använder sig förstås också av till exempel svensk- och engelskspråkiga Wikipedia. Skulle dessa kampanjer också kräva tillstånd av finländska myndigheter? Svenska är lika mycket ett officiellt språk i Finland som finska, trots allt, och finska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Eller alla engelskspråkiga insamlingar dit finländare skulle kunna tänka sig att skänka pengar? Det verkar en smula orimligt.

Nätet är dåligt på att anpassa sig efter landsgränser.

Länkar
Brevet från finländska polisen
Hufvudstadsbladet: Polisen kräver Wikipedia på svar