Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Istället för blogg: bok

Johan

Tanken var att avbryta sommaruppehållet i september och återvända till att skriva minst ett inlägg i veckan. Istället fastnade jag i funderingar kring vad jag egentligen vill med Wikipediabloggen. Det var rimligt att reda ut det först.

Å ena sidan har den varit en plats för dagsaktuella kommentarer, utläggningar om perifera ämnen och ett och annat försök till humor. Det fungerar utmärkt på en blogg. Å andra sidan har jag försökt forma en större berättelse om vad Wikipedia är. Förklara det som måste förklaras om man skall förstå hur informationen kommer till. Belysa Wikipedias styrkor och svagheter. Det fungerar mycket sämre. Varje blogginlägg är fristående och möter i någon mån en ny publik. Visst går det att länka, men det blir svårt att skapa en sammanhängande helhet. Varje vecka måste jag delvis börja om på nytt.

Det vettiga sättet att skriva en större berättelse är att göra det i bokform. Jag tänker göra det istället.

Dels kommer den att berätta vår historia, med fokus på svenskspråkiga Wikipedia och hur vi passar in i den större Wikimediarörelsen, med jämförande utflykter in i andra språkversioner. Hur Wikipedia blev till, utvecklades och förändrades. Dels kommer den att reda ut hur Wikipedia och Wikimediarörelsen fungerar bakom kulisserna. Hur maktspelet ser ut, vilka viljor som drar åt olika håll, vart pengarna går och hur de påverkar, våra återkommande konflikter. Dels kommer den att handla om Wikipedia som koncept och vilka möjligheter och begränsningar som uppstår när ett uppslagsverk skrivs i wikiformat av en meritokratiskt lagd samling anonyma och pseudonyma människor utan en formell redaktion.

Allt det som är viktigt att veta.

Det betyder inte att det kommer att vara tyst här. Jag kommer att publicera tankar som inte riktigt passar in i den större helheten, kanske kortare utdrag ur manus så som det ser ut då och möjligtvis en och annan kommentar om hur arbetet fortskrider. Men fokus kommer ligga på boken, och jag lovar ingen särskild utgivningstakt på bloggen.