Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia och telefonerna

Johan

I helgen hälsade jag på vänner i Uddevalla, och vi roade oss – så som man gör – bland annat med att spela frågespel. Efter att Jessica tvekat en lång stund på frågan om varifrån t-lymfocyter fått sitt namn innan hon svarade rätt konstaterade vi att svenskspråkiga Wikipedia saknade den etymologiska förklaringen. Jag sattes på att åtgärda problemet från en surfplatta. Det var plågsamt. Fixar källa. Sitter på Ipad, någon med ickeyrasigt inmatningssystem får gärna fixa till referensen ordentligt, lyder min senaste redigeringskommentar i artikeln.

Här ligger en av Wikipedias stora utmaningar. Vi har alltid varit beroende av en låg tröskel mellan att läsa en artikel och att själv bidra. När allt fler läser artiklar att samtidigt ha tillgång till ett bra tangentbord höjs den. Enligt en artikel i The New York Times nyligen kommer tjugo procent av trafiken men bara en procent av redigeringarna från mobila enheter. Utan att ha någon forskning att stå på skulle jag vilja påstå att surfplattan är ett passiviserande verktyg, bättre lämpat för den som vill ta till sig vad andra har skapat än själv ta aktiv del. Lite på kant med Internet som ett demokratiserande instrument, men så är det väl också ett sätt att beskriva nätet som var mer populärt för tio, femton år sedan än i dag. Smarttelefonen är kanske inte passiviserande på samma sätt. Den är världens mest spridda filmkamera. Den kan spela in musik, samtal, intervjuer. Den fotograferar.

Bild, video, ljud: dessa domäner behärskar den om än ofullständigt så åtminstone långt bättre än texten. Visst finns bild, video och ljud även på Wikipedia, men de fungerar som illustrationer. Text är uppslagsverkets primära medium, den del man inte klarar sig utan.

Wikimedia Foundation har lagt ganska stora resurser på att förbättra möjligheten att redigera i mobilversionen av Wikipedia. Förhoppningsvis kan de slipa ned några av trösklarna och göra det naturligt att åtgärda stavfel eller ta bort klotter. Men att skriva ambitiösa artiklar, det som kräver tålamod, tid och tillgång till källor?

Jag har svårt att föreställa mig att särskilt många göra det på sin telefon eller platta.

Länkar
The New York Times: Wikipedia vs. the Small Screen