Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedia och internetfenomenen

Johan

Wikipedia är på många sätt konservativt. Delvis är det en effekt av hur uppslagsverket fungerar, som att det är svårare att få in ny kunskap som inte har hunnit nå full acceptans inom sitt vetenskapsfält än. Delvis handlar det om att många användare inte har velat ta steget ut i vår samtid. Så är det alltid svårare för någonting som når och påverkar människor att bedömas som ett ämne med allmänintresse och relevant för uppslagsverket om det sker på internet istället för att till exempel tryckas på döda träd.

Internetfenomen är för en betydande grupp wikipedianer inte en neutral beskrivning av någonting som kanske är relevant och kanske inte är det, någonting som kanske lämnat ett avtryck i samhället eller snart glömdes bort. Ett internetfenomen är någonting att betrakta med skepsis, värt att ta på mindre allvar än allt sådant som fysiskt går att ta på. Till viss del handlar det om att det är så lätt att skapa någonting på nätet, en försvarsmekanism för att inte sitta med ett enormt antal svårkällbelagda artiklar som snart blivit bortglömda och därför inte uppdateras när vad det än handlar om förändras eller läggs ned. Naturligtvis är det så att även de flesta stora internetfenomen med tiden bleknar, dör bort och försvinner ur det allmänna medvetandet. Det gäller å andra sidan även den överväldigande mängden personer, musikaliska verk och händelser som beskrivs i uppslagsverket.

Många internetfenomen är så kortlivade, lämnar så litet avtryck och är så svåra att hitta vettiga källor till att det definitivt är värt att ifrågasätta om de verkligen bör ha en artikel. Problemet är när man förutsätter att så är fallet, eftersom de är saker som händer på internet. De påverkar samhället och människors liv och artiklarna blir, när fenomenen försvinner, några av alla de nycklar som kan hjälpa oss att förstå den tid de fanns i. De borde bedömas på samma villkor som alla andra artiklar.

Så är inte alltid riktigt fallet.