Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Källkritikslektioner

Johan

På en middag i går hörde jag en berättelse om en lärare som använt Wikipedia för en lektion i källkritik: hen lät sina elever kort skriva om ett ämne där han först ändrat i Wikipediaartikeln så att saker inte stämde. Det är en vågad taktik, även om den tydligen fungerade här. De flesta dylika ändringar återställs inom en eller ett par minuter, och majoriteten av alla destruktiva redigeringar på Wikipedia ses av två personer: den som gör ändringen och den som återställer den.

En universitetsbibliotekarie vid Linköpings universitet berättade en gång när jag var ute och föreläste om när hon skapade en artikel på svenskspråkiga Wikipedia för att visa studenterna hur enkelt det var och att vem som helst kunde lägga in vilken information som helst där. Den raderades direkt.

Själv förstår jag inte varför man inte bara pekar på en redan existerande artikel med information man vet är felaktig. Det borde finnas tillräckligt många, tycker man.