Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Att bita nybörjarna

Johan

Alla är välkomna att skriva på Wikipedia. Få är bekanta med de riktlinjer som finns. Det är ett problem.

Som de flesta andra publikationer har Wikipedia en ungefärlig idé om vad man vill skriva och hur det skall se ut. Vi är inte alltid så duktiga på att kommunicera den här idén som man kunde hoppas. Å andra sidan är bruset på nätet stort och människors uppmärksamhet kort. Det är helt enkelt mycket svårare att säga läsa igenom all vår dokumentation och skriv sedan! än skriv! Det ordnar sig. Ibland ordnar sig allt precis som det skall. Ibland ordnar det sig sämre.

Wikipedia har några krav för att det skall gå att skriva om ett ämne. Det måste gå att verifiera med trovärdiga sekundärkällor. Det måste finnas ett allmänintresse, eller relevans. Den som är ny på Wikipedia är sällan bekant med mer uppslagsverkets mer exakta definitioner för vad som uppfattas som relevant, eller medveten om att man måste hålla i huvudet att det skall synas. Om relevansen inte förklaras kommer någon förhoppningsvis att märka artikeln för relevanskontroll och påbörja ett samtal på diskussionssidan. Har man lite mer otur betraktas den som uppenbart utanför Wikipedias ramar och raderas. Det är nu egentligen inte så radikalt: en radering kan mycket enkelt återställas och texten plockas fram igen. Men hur många nybörjare vet det?

Det finns en idé om att en artikel i sig måste påvisa sin egen relevans, i artikeltexten underförstått förklara varför den hör hemma där. Personligen betraktar jag det som en av våra mer destruktiva normer. Dels eftersom man ibland stöter på artiklar som uppenbarligen är utformade som ett argument för sitt eget existensberättigande, med fokus på det som lever upp till Wikipedias relevanskriterier istället för vad som är intressant för läsaren. Det hade rimligtvis hade passat bättre på diskussionssidan. Dels eftersom många som är nya på Wikipedia helt enkelt inte känner till hur de borde strukturera en artikel för att den skall överleva även om den har ett allmänintresse. Den administratör som raderar en artikel som potentiell kunde vara relevant borde alltid göra en kort egen undersökning för att försöka hitta stöd för att så är fallet, istället för att utgå från att det är artikelskaparens ansvar. En i onödan raderad artikel är inte bara någonting som drabbar den som har skrivit texten, utan hela Wikipedia.

Man skall inte trycka för hårt på artiklarna som raderas trots att de, om de varit bättre utformade, hade kunnat behållas. De är trots allt en liten minoritet av allt som plockas bort. Många texter som skrivs med de bästa intentioner faller helt enkelt utanför Wikipedias ramar. Men även i dessa fall borde vi kunna hantera det bättre.

Vi är för dåliga på att höra av oss och förklara. Vi är framför allt för dåliga på att höra av oss och beklaga. På att säga tack, tyvärr och jag är ledsen. Varje gång någon har tagit sig tiden att skriva en artikel för uppslagsverket – inte bara för att klottra eller som en del av en marknadsföringsapparat – och den raderas är det en förlust. Potentiellt av en artikel som Wikipedia hade kunnat ha nytta av, för olyckor händer på Wikipedia som i allt annat arbete, och ibland tas saker bort som faktiskt är både verifierbara och av allmänintresse. Alltid för att vi trampar någon på tårna. Det är en skada som hade kunnat göras mindre.

Länkar
Wikipedia:Var snäll mot nybörjarna
Wikipedia:Relevans