Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Fri kunskap – ideologi eller praktisk lösning?

Johan

Wikipedia kallar sig den fria encyklopedin, eller the free encyclopedia som den engelska originalmeningen lite mer tvetydligt lyder. Delvis handlar det förstås om att Wikipedia är fritt och gratis tillgänglig för alla med en Internetuppkoppling. Delvis är det en ideologisk fråga, där många ser Wikimediarörelsen som en uppslagsverkets motsvarighet till rörelsen för öppen källkod.

På en nivå måste Wikipedia vara fritt för att fungera. Det fungerar inte om en skribent när som helst kan besluta sig för att inte bara lämna projektet utan även dra tillbaka sina texter. Det kan inte heller vara så att någon skall kunna utöva någon form av ägande över en artikel. Att skriva på Wikipedia är att oåterkalleligen ge andra rätten att ändra i texten och publicera den var de vill, förutsatt att de gör det under samma licens och anger skapare. Det är värt att minnas att Wikipedia (eller snarare Wikimedia Foundation eftersom Wikipedia inte finns som juridiskt subjekt) inte äger de texter som finns på uppslagsverket. Allt jag har skrivit där är fortfarande upphovsrättsskyddat och tillhör teoretiskt sett mig. Wikipedia har bara samma frihet att använda sig av materialet som alla andra.

Det finns också en bevarandeaspekt: tycker man att Wikimedia Foundation eller Wikipediakulturen rör sig i fel riktning skall det vara möjligt att rädda materialet till ett nytt projekt, right to fork som det heter på engelska. Eftersom all text och alla bilder är publicerade under licens som tillåter återanvändning kan man göra sin egen kopia av hela Wikipedia och fortsätta där. Det mest kända exemplet på det är spanska Enciclopedia Libre, som lämnade spanskspråkiga Wikipedia 2002 och tog de flesta då aktiva skribenter där med sig. Det dröjde en bit in i 2004 innan spanskspråkiga Wikipedia hade återhämtat sig nog för att komma ikapp och förbi sett till antalet skapade artiklar. Så sent som 2011, när Wikimedia Foundation arbetade för att införa ett bland Wikipediagemenskapen impopulärt bildfilter, fanns det en diskussion på tyskspråkiga Wikipedia om huruvida man skulle lämna Wikimediarörelsen och starta en ny encyklopedi. De flesta såg det som en ogenomtänkt lösning med tanke på allt man har att förlora (inarbetat namn, hamnar högt upp i sökträffar, många aktiva som inte skulle följt med et cetera), men möjligheten finns där.

För vissa – som mig – är det en rent praktisk fråga. För andra handlar det om mer än så. Wikipedia skall stötta fria format som inte hindras av någons patentskydd, inte bara för att det är praktiskt utan för att vi kan. Wikimediarörelsen skall uppmuntra fri källkod. Wikimedia Sveriges kansli använder använder till vardags uteslutande datorer med Ubuntu, även om man har en Windowslicens av praktiska skäl för att kunna öppna filer som är knepigare att hantera på Linux. För dem handlar att skriva på Wikipedia om mer än att bara göra kunskapen tillgänglig. De ser det till viss del också som ett steg i ett skifte i hur vi får hantera information. Det är den konflikten som blir väldigt tydlig när man diskuterar till exempel om stängda men betydligt mer tillgängliga videoformat som MP4 skall få användas på Wikimedia Commons.

Länkar
Wikipediabloggen: MP4 och videor på Wikipedia
Commons:Requests for comment/MP4 Video
Wikipedia:Mirrors and forks
Om Enciclopedia Libre på Wikipedia
Diskussion om ny encyklopedi på tyskspråkiga Wikipedia