Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 14 juli, 2014

Wikipedia kan aldrig ersätta kunskap

Med ständig tillgång till det digitala uppslagsverket i fickan, var går gränsen för det mänskliga vetandet? Det finns en intressant diskussion om vad som egentligen utgör vårt kunnande och våra minnen: räknas våra privata anteckningar? I vilken utsträckning är det meningsfullt att skilja det vi har skrivit från oss själva? Det hävdas ibland att information […]