Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 25 mars, 2014

Jimmy Wales är inte Wikipedia

Kanske behöver vi våra punkter att fästa blicken vid när helheten är för svår att se. Någonting att ta fasta på. Ett mänskligt ansikte. Gemenskapen, den term man på Wikipedia brukar använda för den anonyma massa som producerar uppslagsverket, är ett diffust begrepp och det är då förstås inte särskilt konstigt att någon eller några, […]