Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 4 mars, 2014

Fri kunskap – ideologi eller praktisk lösning?

Wikipedia kallar sig den fria encyklopedin, eller the free encyclopedia som den engelska originalmeningen lite mer tvetydligt lyder. Delvis handlar det förstås om att Wikipedia är fritt och gratis tillgänglig för alla med en Internetuppkoppling. Delvis är det en ideologisk fråga, där många ser Wikimediarörelsen som en uppslagsverkets motsvarighet till rörelsen för öppen källkod. På […]