Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 15 februari, 2014

I förändring

Du kan aldrig stiga ned i samma Wikipedia två gånger, såvida du inte gräver väldigt ambitiöst i artikelhistoriken. Wikipedia förstås bättre som en process än en produkt och är stadd i ständig förändring. Artiklar tillkommer, några försvinner, de som finns kvar skrivs om. En och annan riktlinje omtolkas. Fokus i arbetet skiftar. Wikipedia i dag […]