Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Wikipedias destruktiva mediefixering

Johan

Senaste inlägget på Wikipediabloggen handlade om problemet med att Wikipedia i för hög utsträckning använder sig av dagstidningsartiklar som källor, inte minst eftersom de är så lättillgängliga. En annan aspekt är att referenserna fungerar som ett underförstått argument för varför artikeln skall få finnas kvar. Artikeln, heter det, måste påvisa sin relevans. Det är destruktivt för hela uppslagsverket.

Det skall finnas någon form av allmänintresse för att Wikipedia skall ha en artikel om ett ämne, det som vi kallar encyklopedisk relevans. Hur man bedömer allmänintresset är en av de återkommande stötestenarna på Wikipedia, och allt för ofta faller man tillbaka på till exempel medieuppmärksamhet, i brist på andra bevis. Om man accepterar att relevansen måste framgå (för personer som inte är närmare bekanta med ämnet, eller det aktuella fältet) av texten i artikeln leder i det olyckliga fall till att artikeln präglas av att vilja visa vilka radiokanaler, tidningar, tv-program som uppmärksammat artikelämnet — trots att det absolut inte är vad som definierar uppslagsordet, och är av begränsat intresse för läsaren.

Många artiklar hade blivit mycket bättre om det helt och hållet hade tagits via diskussionssidan.

Länkar
Wikipedia och journalisterna