Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Vårt behov av fotnoter är omättligt

Johan

Fotnoter är sexiga. Bara så att ni vet.

Inom retorikteorin talar man om ethos, den del av argumentationen som har att göra med talaren och talarens trovärdighet. Det fungerar en smula annorlunda på Wikipedia än för de flesta andra inom kunskapsmakeriets skrå. En akademisk text hämtar förstås mycket av sin trovärdighet från hur den förhåller sig till tidigare forskning, men i slutänden står ändå en eller flera forskare där och garanterar, med karriären på spel, att det som står i artikeln är så korrekt man har kunnat få det. Många traditionella uppslagsverk redovisar varken vem som skrivit eller varifrån vederbörande hämtat sin information, men där ställer istället redaktionen sitt goda rykte till förfogande. Wikipedia? Wikipedia hämtar sin trovärdighet från sina källor. Vi har inte nödvändigtvis någon aning om vem som har skrivit och har vi alls något vett är vi tämligen obenägna att garantera en enskild artikels kvalitet utan att ha granskat den först, med tanke på att de kan vara allt från utmärkta till bottenusla. Har artikeln inga källor? Lita för allt i världen inte på den. Har den dåliga källor? Lita för allt i världen inte på den.

När Wikipedia var nytt låg mycket fokus på att helt enkelt få in text, så mycket text som möjligt. Gradvis har det skett en förskjutning i prioriteringarna, och sedan kanske ett halvdussin år tillbaka betonar vi behovet av källhänvisningar mer än vad som brukade vara fallet. Särskilt har fokus på fotnoter ökat, medan det tidigare inte var ovanligt att bara ange vilka källor man använt i en lista mot slutet av artikeln. Även i andra fall är fotnoter förstås en bra sak. För att vi skall veta hur vi skall göra för att kontrollera särskilda uppgifter. För att få en uppfattning om vad författaren har annat stöd för och vad som är egna uppgifter. På Wikipedia tillkommer andra aspekter: skriver jag en ambitiös och väl källbelagd artikel om Murjeks historia kan någon tre år senare komma att lägga till två meningar där det fritt fabuleras om ortens starka koppling till Sendero Luminoso. Visst går det att bevaka artiklar, men under tiden kan jag ha blivit överkörd av en buss eller tröttnat på att redigera Wikipedia och istället börjat ägna all min fritid åt att skriva limerickar. Den läsare som saknar vana av att gräva i historiken kan inte se vad som tillkommit när.

xkcd kommenterar fotnoter och trovärdighet.

Fotnoternas betydelse skall förstås inte överdrivas. Det finns en fara i att anta att någonting är sant bara för att det följs av en blå siffra. Källan kan ha fel. Personen som har lagt in den kan ha tolkat fel. För några år sedan försökte jag, efter att ha ställt mig skeptisk till de uppgifter från Ethnologue som vi utgick från på svenskspråkiga Wikipedia, jaga rätt på en bra källa till antalet förstaspråkstalare av swahili. Engelskspråkiga Wikipedia angav fem till tio miljoner med hänvisning till Encyclopedia of Language Linguistics. Jag läste igenom artikeln om swahili i Encyclopedia of Language Linguistics. Den sade ingenting om antal förstaspråkstalare. Efter att ha grävt lite i den engelska artikelns historik visade sig att en redigering tre år tidigare hade slängt om lite text utan att ta hänsyn till att nya uppgifter hade placerats mellan en fotnot och den sats den ursprungligen hade hört samman med. Uppgifterna hade sedan kopierats över från engelskspråkiga Wikipedia till en lång rad andra språk, då översättning mellan – eller åtminstone från större till mindre – språkversioner är ett vanligt fenomen på Wikipedia.

Fotnoter kommer alltid att vara ett steg på vägen snarare än en lösning, men det finns saker som kan göra dem till bättre steg på vägen. Att ha fotnoter som kan visa precis vilka meningar de täcker vore en lösning, men den vore förstås fortfarande känslig för misstag som i swahilifallet. Att i rimliga fall citera den eller de meningar man hänvisar till, istället för att bara ge ett sidnummer eller i värsta fall en titel, hade varit ett stort steg framåt. Vi som har den vanan är en minoritet.

Men helt kommer vi aldrig att sluta göra misstag. Och det vore kanske orimligt att förvänta sig.

Länkar
Swahiliredigeringen
Wikipedia:Källhänvisningar
Seriestrippen kommer från xkcd och är publicerad under CC BY-NC