Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Lägesrapport

Johan

Karl Brichtmann studerar all världens hemligheter och han gör det på det allra bästa sättet: genom att läsa sig till vad andra redan har upptäckt.

Ur novellen Kunskapstörst, publicerad i Komma 4/2005.

I november lovade jag att ägna mindre tid åt den här bloggen för att istället koncentrera mig på att skriva en bok om Wikipedia, den större berättelse som mina inlägg hela tiden strävade efter att bli. Egentligen hade jag föredragit att inte säga ett ord om saken förrän jag var klar. Att säga jag skall skriva en bok är lätt, fem små korta ord. Jag har skrivit en bok, här är den är både svårare och det enda som betyder någonting. Men jag behövde en förklaring till tystnaden här, hur fånig jag än kände mig.

Jag kan också ha lovat någon uppdatering ibland om arbetets gång. Man lovar så mycket.

De senaste månaderna har jag huvudsakligen ansträngt mig för att helt enkelt frigöra tid. Slutfört projekt, skrivit klart annat som jag lovat att skriva i andra sammanhang, försökt undvika att ta på mig fler uppdrag, samtidigt som jag funderat på vad jag egentligen vill med boken. Just nu sysselsätter jag mig huvudsakligen med två saker. Dels försöker jag hitta det rätta anslaget för att förklara de grundläggande koncepten bakom Wikipedia, det som måste sägas men som om man inte är försiktig lätt riskerar bli tråkigt för läsare som redan är ytligt bekanta med ämnet. Dels läser jag om (eller läser, när det gäller ett par av de nyare böckerna) annan litteratur och forskning om ämnet. Det har onekligen skrivits bra mycket mer om engelskspråkiga Wikipedia än det har om den svenska versionen.

Länkar
Istället för blogg: bok