Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Föreläsningar

Kontakta mig på johan@wikipediabloggen.se om ni vill att jag skall hålla en föreläsning.

Jag har talat om Wikipedia för tämligen skiftande publik: universitetslärare, bibliotekarier, politiska arbetsgrupper, journalister, nyfiken allmänhet. Jag kan prata i tio minuter eller hålla en heldagskurs, men vanligast är fyrtiofem minuter till en timme inklusive frågestund.

Innehållet i föreläsningen brukar anpassas efter situationen och publiken, men frågor jag tycker om att ta upp utöver en kort introduktion till hur Wikipedia egentligen fungerar är den redaktionella processen, hur riktlinjer kommer till, maktstrukturer och redigeringskultur, hur vi arbetar mot personer som försöker använda Wikipedia som opinionsbildande verktyg och hur man på bästa sätt använder Wikipedia rent praktiskt som läsare.

Jag arbetar nu för tiden för Wikimedia Foundation, stiftelsen som äger Wikipedia, och föreläser därför mindre då det finns vissa problem relaterade till att ta betalt för prata om sin arbetsgivare. Ibland ställer jag dock upp för nöjes skull mot reseersättning och en lunch eller middag, om jag tycker att sammanhanget låter roligt nog. Det går alltid att fråga.