Wikipediabloggen

bakom kulisserna

BUS stämmer Wikimedia Sverige och vår rätt till den offentliga miljön

Johan

Tidigare i veckan lämnade föreningen BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, in en stämning mot Wikimedia Sverige med anledning av Wikimedia Sveriges databas över offentlig konst i Sverige. Det kommer inte direkt som en blixt från klar himmel: BUS klargjorde redan för ett halvår sedan att de ansåg att WMSE borde betala för användandet av fotografierna där, bilder som för övrigt ligger på Wikimedia Commons och används av till exempel Wikipedia.

De i Wikimedia Sverige som kommer att få hantera situationen verkar inte särskilt oroliga. Jag pratade med föreningens presskontakt Axel Pettersson i går. Han verkade mest tycka att det var bra att BUS äntligen kom till skott så att man kunde få saken ur världen. WMSE pekar i ett blogginlägg också på att flera kommuner har gjort samma tolkning och inte tecknat något avtal med BUS, och på artikeln Avbildning av konstverk och byggnader på internet i tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Författaren, Daniel Westman, ger definitivt inte något stöd till BUS, men intressant nog avslutas hans artikel med förbehållet att det inte verkar finnas några hinder att på nätet publicera dylika bilder, åtminstone när det inte handlar om kommersiella förfoganden som specifikt tar sikte på avbildade konstverk. Det förbehållet borde förstås inte oroa Wikimedia Sverige, i och med att databasen som stämningsansökan tar sikte på inte är kommersiell, men är ändå intressant med tanke på att bilderna på Wikimedia Commons är licensierade för att kunna användas av vem som helst även i kommersiella sammanhang. Det är också värt att notera att den rättsliga striden inte är teknikneutral: det är tillåtet att trycka avbildningar av offentliga konstverk, just eftersom de är offentliga.

Hur rättsläget i praktiken ser ut är en fråga. Stockholms tingsrätt är förhoppningsvis bättre lämpat att reda ut det än undertecknad. Som det även annorstädes har påpekats är en kanske mer intressant dimension den moraliska. Vi talar inte om spridning av en roman eller en tavla som hänger på ett galleri, utan om utsmyckningar i det offentliga rummet. Det BUS vill är att, beroende på hur man tolkar nuvarande lagstiftning, skapa eller upprätthålla begränsningar i hur vi får sprida bilder av den. En rimlig konsekvens av stämningen, om man står på BUS sida, är att det med hänsyn till svensk lagstiftning till exempel inte skulle kunna gå att dokumentera stora delar av vår offentliga miljö på Wikipedia.

Wikipedia står inte i konflikt med upphovsrättens idé. Artiklarna skrivs av frivilliga, som genom att bidra medger att texterna får användas och redigeras fritt så länge som de publiceras under samma licens som på Wikipedia och man berättar vilka som har bidragit till dem. De illustrationer som finns på Wikimedia Commons är antingen frivilligt släppta av skaparna, eller tillräckligt gamla för att ha fallit under domaine public. Men en inskränkning i vår möjlighet att dokumentera vårt eget offentliga rum står i konflikt inte bara med Wikipedias möjligheter att fungera, utan även vår tillgång till vår omgivning. Vill man inte att ens konstverk skall avbildas och spridas på nätet placerar man det förslagsvis inte i den offentliga miljön.

Länkar
BUS pressmeddelande
Wikimedia Sveriges svar
Avbildning av konstverk och byggnader på internet, Daniel Westman