Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 4 april, 2016

Vår rätt att avbilda det offentliga rummet inskränks

I dag kom Högsta domstolens beslut i det mål där BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, stämt Wikimedia Sverige för föreningens databas med offentlig konst i Sverige. Frågan har gällt huruvida det är lagligt att återge till exempel statyer som är stadigvarande placerade utomhus på allmän plats, vilket är lagligt i till exempel böcker och på […]