Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 1 augusti, 2014

Svenskaspråkiga Wikipedia näst störst? Nja

Under gårdagen rapporterade diverse medier om det faktum att svenskspråkiga Wikipedia nu har näst flest artiklar av alla språkversioner, färre än enbart engelskspråkiga Wikipedia. Det är förvisso tekniskt sett sant. Som påpekas beror det på att majoriteten av dessa artiklar är robotskapade texter om insekter, sjöar och så vidare, enkla artiklar skapade utifrån en mall […]