Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 10 april, 2014

Adrianne Wadewitz

De senaste månaderna har det talat mycket om könsobalansen på Wikipedia och om behovet av fler kvinnliga skribenter. Det är, i viss utsträckning, sant. Likväl är överdrivna det är nästan bara män skriver på Wikipedia! som man ibland hör är problematiskt av två anledningar. För det första för att det inte är sant. För det […]