Källkritikslektioner

På en middag i går hörde jag en berättelse om en lärare som använt Wikipedia för en lektion i källkritik: hen lät sina elever kort skriva om ett ämne där han först ändrat i Wikipediaartikeln så att saker inte stämde. Det är en vågad taktik, även om den tydligen fungerade här. De flesta dylika ändringar återställs inom en eller ett par minuter, och majoriteten av alla destruktiva redigeringar på Wikipedia ses av två personer: den som gör ändringen och den som återställer den.

En universitetsbibliotekarie vid Linköpings universitet berättade en gång när jag var ute och föreläste om när hon skapade en artikel på svenskspråkiga Wikipedia för att visa studenterna hur enkelt det var och att vem som helst kunde lägga in vilken information som helst där. Den raderades direkt.

Själv förstår jag inte varför man inte bara pekar på en redan existerande artikel med information man vet är felaktig. Det borde finnas tillräckligt många, tycker man.

Adrianne Wadewitz

De senaste månaderna har det talat mycket om könsobalansen på Wikipedia och om behovet av fler kvinnliga skribenter. Det är, i viss utsträckning, sant. Likväl är överdrivna det är nästan bara män skriver på Wikipedia! som man ibland hör är problematiskt av två anledningar. För det första för att det inte är sant. För det andra för att det riskerar att osynliggöra de många kvinnor som bidrar. De finns. De är viktiga. En som verkligen förtjänar att synas dog nyligen.

Adrianne Wadewitz var en av engelskspråkiga Wikipedias (förvisso många) viktigaste skribenter: hon skrev mycket och hon skrev bra. Hon författade och bidrog till en lång rad utmärkta artiklar, särskilt inom litteratur, hennes huvudsakliga forskningsområde. Hon gjorde fler än femtiotusen redigeringar på engelska Wikipedia. Hon välkomnade andra och hjälpte dem att göra Wikipedia bättre. Men framför allt kommer jag att sakna henne som en av de mest intressanta rösterna om Wikipedia. Om vad vi gör, hur vi gör det och varför.

Länkar
User:Wadewitz
HASTAC: Adrianne Wadewitzs Blog
Who speaks for the women of Wikipedia? Not the women of Wikipedia

Wikipedia och företagen

Företagsartiklar är ett av Wikipedias många sorgebarn. Det har genom åren funnits alldeles för många som önskat skapa en artikel om det egna företaget eller vrida en existerande text i mer positiv riktning, ofta med ett språk som passar sig bättre i reklamsammanhang än i ett uppslagsverk. Säkert har det ibland gjorts i god tro, utan insikt i att det är en mycket stor skillnad mellan Wikipedia och en företagskatalog. I längden har de dåliga erfarenheterna skapat en misstänksamhet mot artiklar om företag hos många wikipedianer. Vi är snara att se intressekonflikter och mer eller mindre förtäckt reklam. Den som har ett eget pekuniärt intresse i utformningen av en artikel bör inte utforma artikeln. Problemet, särskilt om man går utanför de allra största språkversionerna och hamnar på till exempel svenskspråkiga Wikipedia, är att det finns ett tämligen måttligt intresse för att skriva om företag bland de personer som saknar personlig koppling dit. Det finns naturligt nog så mycket annat man hellre engagerar sig i än andras näringsverksamhet. Om de som vill inte får och de som får inte vill blir det inte många artiklar skrivna.

Lennart Guldbrandsson, Axel Pettersson och jag diskuterade företagsartiklar när jag passade på att titta förbi Wikimedia Sveriges kontor vid ett Stockholmsbesök förra veckan. Lennart påpekade att våra riktlinjer för att skriva om företag och varumärken är betydligt mer koncentrerad på vad man inte skall göra än hur man faktiskt gör. I någon mån skulle jag hävda att det speglar en syn på företagsartiklar där de länge har upplevts som problem. Visst vill vi ha artiklar om företag, då dessa påverkar våra liv och vårt samhälle, men det är ett område där relevanskriterierna är strikta och en artikel som inte lyckas förklara varför den är av allmänintresse snart blir bortplockad som reklam. Vi uppmanar ägare och anställda att redigera diskussionssidan om någonting är felaktigt eller bör läggas till, att aldrig skriva i artikeln. Någon form av halvmesyr: å ena sidan blir det förstås fortfarande påverkan om de lägger fram långtgående förslag, å andra sidan blir någonting gjort.

Riktigt bra lösningar som alla känner sig bekväma med har vi ont om.

Länkar
Wikipedia:Att skriva om näringsliv, företag och varumärken
Wikipedia:Intressekonflikter