Wikipediabloggen

bakom kulisserna

Dag: 18 februari, 2014

Wikipedia, SSL och övervakningen

Internet har varit på väg mot SSL, som används för att göra det svårare för utomstående att avlyssna trafik, sedan länge. Wikipedia introducerade möjligheten att smidigt använda HTTPS (webbtrafik krypterad med SSL) 2011 och med några få undantag går all inloggad trafik över SSL sedan augusti 2013. Edward Snowden och hans avslöjanden, som kanske inte […]